• +371 672 967 34
 • +371 277 252 22
 • Ieškokite visose kategorijose
 • Kompiuterinė įranga
 • Mobilieji telefonai
 • Tabletės
 • Buitiniai prietaisai
 • Santechnika
 • Foto ir vaizdo įranga
 • GoPro
 • Laikrodžiai
 • Televizijos, garso ir vaizdo įranga
 • Žaidimų pultai ir žaidimai
 • Automobilių prekės
 • Namams ir sodui
 • Sportas ir turizmas
 • Vaikams ir kūdikiams
 • Zoologijos sodo prekės
 • Montblanc
 • Juvelyriniai dirbiniai
 • Kvepalai ir kosmetika
 • Prisijungimas
 • Mano užsakymai
PRODUKTŲ KATALOGAS
0 vnt. 0.00

Garantija

Aptarnavimo centrai

Visoms internetinėje parduotuvėje www.bm.lv parduodamoms prekėms suteikiama dvejų metų garantija, kaip numatyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnyje.

 

Juridiniams ir savarankiškai dirbantiems asmenims garantija yra vieneri metai.

 

Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, kai prekių neatitikimas sutarčiai yra nereikšmingas ir negali daryti didelės įtakos pirkėjo galimybėms naudotis prekėmis, pirkėjas negali reikalauti iš pardavėjo nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus. Produkto neatitikimas sutarties sąlygoms laikomas nereikšmingu, jei jis žymiai nepablogina gaminio pagrindinių funkcijų kokybės ar atlikimo ir gali būti ištaisytas nesukeliant vizualaus produkto išvaizdos pokyčių.

 

Kreipdamasis į internetinę parduotuvę www.bm.lv dėl skundų dėl prekės neatitikimo, pirkėjas privalo pateikti pirkimo kvitą, važtaraštį ar lizingo sutartį, taip pat pristatyti prekę (pilną) į internetinę parduotuvę www.bm.lv arba įgaliotą servisą.

 

Prieš perduodamas kompiuterinę įrangą ar mobiliuosius įrenginius, pats pirkėjas turi įsitikinti, kad kompiuterio įrenginyje ar mobiliajame įrenginyje esantys duomenys yra išsaugomi juos nukopijuojant, nes garantinio aptarnavimo tarnyba gali visam laikui ištrinti duomenis. Internetinė parduotuvė www.bm.lv ar jos įgaliota tarnyba neatsako už saugomus duomenis.

 

Gaminių mašinų valymui garantinis remontas netaikomas. Tokia paslauga gali būti teikiama tik už papildomą mokestį.

 

Priedams, tiekiamiems su produktu - baterijoms, akumuliatoriams, jungiamiesiems kabeliams, dulkių surinkėjams, šepečiams, lempoms, saugikliams ir kitoms suvartojamoms gaminio dalims, kurioms dėl jų naudojimo gali būti taikomas nusidėvėjimas, garantija netaikoma arba jos yra ribotos.

 

Esant prastai produkto (sutarties) kokybei, pirkėjas turi teisę per dvejus metus nuo prekės įsigijimo kreiptis į internetinę parduotuvę www.bm.lv pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį. iš šių:

 

1) pašalinti prekių neatitikimą sutarties sąlygoms;

2) iškeiskite produktą į tokį, kuris užtikrintų sutarties sąlygų laikymąsi;

3) atitinkamai sumažinti prekės kainą;

4) nutraukti sutartį ir grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtą sumą.

 

Pirmiausia, pirkėjas turi teisę reikalauti, kad internetinė parduotuvė www.bm.lv nemokamai ištaisytų prekės neatitikimą sutarties sąlygoms arba nemokamai pakeistų prekę tokia, kuri užtikrintų sutarties sąlygų laikymąsi, nebent tai neįmanoma ar neproporcinga.

 

Remiantis Vartotojų apsaugos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, prekės neatitikties pašalinimas ar pakeitimas laikomas neproporcingu, jei dėl jo pardavėjui atsiranda neproporcingos išlaidos, neproporcingos kitai Vartotojų įstatymo 28 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytai alternatyviai priemonei, t.

 

1) prekių vertės neatitikties neatitikimas;

2) neatitikimo reikšmingumas;

3) ar alternatyvios priemonės naudojimas sukelia didelių nepatogumų vartotojui.

 

Garantija pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio pirmą dalį neįmanoma šiais atvejais:

prekė turi mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės;
gamintojo garantinis antspaudas ant prekės yra atidarytas, serijos numeris sugedęs, prekė visiškai ar iš dalies atidaryta (įvežimas be leidimo) prieštarauja naudojimo sąlygoms (instrukcijai) ir (arba) pats pirkėjas (ar trečiosios šalys) bandė išvengti daikto apgadinimo;
produktas sugadintas dėl stichinės nelaimės, tokios kaip žaibas, gaisras, potvynis ir kt .;
gaminys turi žalos, atsiradusios dėl svetimkūnių, tokių kaip skysčiai, vabzdžiai ir kt., prasiskverbimo;
gaminys turi tokią žalą, kurią sukelia prastos kokybės vanduo (padidėjęs kalcio, chloro, rūdžių ar smėlio kiekis);
produktas turi trūkumų, atsirandančių dėl cheminių medžiagų poveikio;
gaminys turi žalos dėl nestabilaus ar pažeisto maitinimo šaltinio, netinkamų ryšio kabelio parametrų, taip pat kitų buitinių veiksnių (nešvarumų, dūmų, dulkių, drėgmės ir kt.);
prekė buvo sugadinta dėl to, kad produktas nebuvo naudojamas pagal naudojimo instrukcijas, nebuvo laikomasi prekių saugojimo ar gabenimo taisyklių, taip pat kai gaminys nebuvo sumontuotas pagal instrukcijas;
produktas buvo sugadintas, nes produktas nebuvo naudojamas tiesioginiams tikslams arba buvo naudojamas profesiniams tikslams;
buvo naudojami nestandartiniai maitinimo šaltiniai, priedai ar atsarginės dalys (įskaitant kasetes, tonerius ir kt.), kurių gamintojas nėra patvirtinęs naudoti su aptariamu gaminiu, ir kad šios dalys padarė gaminį žalą;
buvo naudojama piratinė ar netinkama programinė įranga (kompiuterinė aparatūra ar mobilieji telefonai);

 

Prekių keitimas arba grąžinimo procedūra (teisė atsisakyti sutarties):

sutarties atsisakymo teisė yra pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties (prekėms, užsakomoms nuotolinės prekybos sutarties forma) per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos (jei jos buvo išsiųstos) arba nuo paskutinės pristatymo dienos (jei užsakyta). įtraukti keli elementai)
pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo siuntimo į internetinę parduotuvę www.bm.lv, grąžina prekę į internetinę parduotuvę www.bm.lv arba grąžina ją į internetinę parduotuvę www.bm.lv ar jo įgaliotam asmeniui. pasinaudojimo teise atsisakyti sutarties forma ar pranešimas. Terminas laikomasi, jei prekė grąžinama nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui;
sutarties atsisakymo teisės atveju pirkėjas privalo informuoti internetinę parduotuvę www.bm.lv (pavyzdžiui, paštu į SIA TehEksperts, adresas Krasta gatvė 89, Ryga, LV-1019 arba el. paštas: info@bm.lv, telefono numeriai: 67296734, 27725222). tam tikslui gali būti naudojama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba pranešimas apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties;
laikomasi sutarties atsisakymo termino, jei vartotojas atsisako sutarties ar pranešimo apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties internetinei parduotuvei www.bm.lv iki pasibaigiant sutarties atsisakymo teisei. Vartotojas turi įrodyti, kad pasinaudojo teise atsisakyti sutarties;
Internetinė parduotuvė www.bm.lv nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos apie pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties gavimo, grąžina pirkėjui jo sumokėtą sumą, įskaitant pirkėjo sumokėtas pristatymo išlaidas. Internetinė parduotuvė www.bm.lv grąžina minėtą sumą naudodama tas pačias mokėjimo priemones kaip ir pirkėjas, išskyrus atvejus, kai pirkėjas aiškiai sutiko su kita mokėjimo priemone ir pirkėjui nėra mokama už naudojimąsi tokiomis mokėjimo priemonėmis;
pirkėjas padengia tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai internetinė parduotuvė www.bm.lv sutiko padengti šias išlaidas arba nėra informavusi pirkėjo, kad išlaidas turėtų padengti pirkėjas.
pirkėjas gali naudoti prekę sutarties atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiu tiek, kiek būtina produktui patikrinti (ir gali tai padaryti iki pirkimo bet kurioje parduotuvėje). Pvz., Pirkėjas gali peržiūrėti nešiojamąjį kompiuterį ar mobilųjį telefoną, atsižvelgdamas į jo vizualinę išvaizdą, dydį, tačiau be jokių manipuliacijų, įskaitant, bet neapsiribojant, aktyvuoti įdiegtas operacines sistemas, nuėmus apsaugines plėveles, taip pat neįdedant SIM kortelės ir neskambinant. duomenys ir kt .;
pirkėjas yra visiškai atsakingas už produkto išsaugojimą ir jo kokybę atsisakymo laikotarpiu.