• +371 672 967 34
 • +371 277 252 22
 • Ieškokite visose kategorijose
 • Kompiuterinė įranga
 • Mobilieji telefonai
 • Tabletės
 • Buitiniai prietaisai
 • Santechnika
 • Foto ir vaizdo įranga
 • GoPro
 • Laikrodžiai
 • Televizijos, garso ir vaizdo įranga
 • Žaidimų pultai ir žaidimai
 • Automobilių prekės
 • Namams ir sodui
 • Sportas ir turizmas
 • Vaikams ir kūdikiams
 • Zoologijos sodo prekės
 • Montblanc
 • Juvelyriniai dirbiniai
 • Kvepalai ir kosmetika
 • Prisijungimas
 • Mano užsakymai
PRODUKTŲ KATALOGAS
0 vnt. 0.00

Naudojimo sąlygos

Ši svetainė priklauso ir ją valdo „TehEksperts Ltd.“. Operatorius - didelio derlingumo sistema LP. Toliau terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „TehEksperts Ltd.“. „TehEksperts Ltd“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą joje esančią informaciją, įrankius ir paslaugas, jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis toliau nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

 

Prašome perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami ar naudodamiesi mūsų svetaine ir (arba) paslaugomis. Jūs sutinkate, kad šios paslaugų teikimo sąlygos jums būtų privalomos prieš pradedant naudotis ar naudotis bet kuria šios svetainės ir (arba) paslaugų dalimi. Jei nesate tikri ir (arba) nesutinkate su visomis šiomis sąlygomis ir (arba) bet kuria jų dalimi, prieš naudodamiesi jomis pasitarkite su patarėju teisės klausimais ir, jei vis tiek nesutinkate su visomis ir (arba) dalimi šių sąlygų ir sąlygų, tuomet neturėtumėte pasiekti, naudoti ar naudoti svetainę ar bet kurias mūsų teikiamas paslaugas. Šioms paslaugų teikimo sąlygoms taikomos visos naujos funkcijos ar įrankiai, kurie pridedami prie šios svetainės.

 

Patekdami į mūsų svetainę ir (arba) naudodamiesi ja ir (arba) paslaugomis, jūs naudojatės „Paslaugomis“ ir besąlygiškai sutinkate, kad laikytumėtės šių sąlygų ir sąlygų, įskaitant papildomas sąlygas, nurodytas čia ir (arba) nurodytas čia arba pateikiant hipersaitą. galimų politikų, kurių mes neteikiame ir (arba) nekontroliuojame, be kitų sąlygų, nurodytų bet kuriame kitame sutarties dokumente, pasirašytame tarp jūsų ir mūsų ir (arba) mūsų ir bet kurios trečiosios šalies. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems Svetainės vartotojams, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, verslas ir (arba) rėmėjai.

 

1. Atnaujinimai, pataisymai ir pakeitimai
1.1. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, modifikuoti ar pakeisti bet kurią šios Privatumo politikos dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus ir (arba) pataisas mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi reguliariai tikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog jis nebuvo pakeistas. Jei toliau naudositės ir (arba) pateksite į šią svetainę atlikę bet kokius pakeitimus, tai reikš, kad jūs automatiškai sutinkate su pakeitimais. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais ir (arba) taisymais ir (arba) atnaujinimais, turite nedelsdami nutraukti naudojimąsi mūsų svetaine.
1.2. Bet kuriuo metu galite naršyti naujausią šių paslaugų teikimo sąlygų versiją šiame puslapyje. Šios sutarties antraštės yra pateikiamos tik patogumui ir neturi apriboti ar kitaip paveikti šių sąlygų.

 

2. Paslaugų nutraukimas
2.1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo peržiūrėti ir (arba) pakeisti ir (arba) papildyti ir (arba) modifikuoti ir (arba) nutraukti prieigą prie Svetainės (ar bet kurios jos dalies ar turinio) ir (arba) be perspėjimo.
2.2. Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokį Paslaugų pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.
2.3. Pažeidus arba neįvykdžius šių sąlygų, šios paslaugos gali būti nedelsiant nutrauktos, jūsų sąskaita ir prieigos teisės gali būti nutrauktos.
2.4. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti šių paslaugų dėl bet kokios priežasties.
2.5. Šios Taisyklės ir sąlygos galioja tol, kol jų ar mūsų nebenaudos. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba nutraukdami mūsų naudojimąsi svetaine.
2.6. Jei savo nuožiūra manome, kad nesilaikote šių paslaugų teikimo sąlygų arba įtariate, kad jų nesilaikėte, mes galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingas visoms sumoms, įskaitant sutarties nutraukimo datą; ir (arba) tam tikrais atvejais galime neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).
2.7. Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, buvę iki šio Susitarimo nutraukimo dienos, ir toliau bus taikomi po tokio nutraukimo.

3. Draudimai
3.1. Be kitų paslaugų teikimo sąlygų draudimų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar jos turiniu:
a. bet kokiais neteisėtais tikslais;
b. skatinti kitus įsitraukti į bet kokią nelegalią veiklą;
c. pažeidžia bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar nacionalinius įstatymus, įstatymus, reglamentus ar vietos potvarkius;
d. pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises;
e. priekabiauti, priekabiauti, įžeisti, žaloti, smerkti ar smerkti, įbauginti ar diskriminuoti kitus dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios;
f. pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją;
g. įkelti ar perduoti virusus ar bet kokį kitą kenksmingą kompiuterio kodą, naudojamą ar tikėtiną naudoti kokiu nors būdu siekiant paveikti Paslaugos, susijusių svetainių, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą;
h. rinkti ar sekti informaciją iš kitų;
i. šlamštas, sukčiavimas, sukčiavimas, asmens tapatybės užmaskavimas, nuskaitymas ar įbrėžimas;
j. bet kokiam nepadoriam ar amoraliam tikslui;
k. trukdyti ar apeiti Paslaugų ar bet kurių su ja susijusių filialų, kitų svetainių ar interneto saugos ypatybes.
l. Jūs sutinkate be jūsų rašytinio sutikimo neatgaminti, kopijuoti, neperparduoti ir nepiktnaudžiauti jokia mūsų Paslaugų dalimi, nesinaudoti Paslaugomis ar prisijungti prie Paslaugų ar bet kurio kontaktinio asmens Svetainėje, kurioje teikiamos Paslaugos.

Pirmiau išvardyti draudimai yra neišsamus draudimų sąrašas, ir mes pasiliekame teisę tuo atveju, jei pažeisite bet kurį iš išvardytų ir (arba) neįtrauktų draudimų, atsisakyti suteikti jums leidimą naudotis šiomis Paslaugomis ar bet kuriomis su ja susijusiomis svetainėmis.

 

4. Garantijos
4.1. Mes negarantuojame, kad bet kurios iš jūsų gaunamų Paslaugų, Informacijos ar kitos medžiagos kokybė bus tokia, kokia tikėtasi, arba kad bet kuri Paslaugos klaida bus ištaisyta.
4.2. Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad jūs naudositės Paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
4.3. Mes negarantuojame, kad bet kokie dabartiniai ir (arba) būsimi pranešimai bus taikomi jums ar kitoms trečiosioms šalims be išimties. Visų pirma, mes neteikiame jokių garantijų ir garantijų dėl tokių ryšių, planų, galimų laimėjimų, skaičiavimų ir kt. Ateityje.
4.4. Mes negarantuojame, kad šie rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
4.5. Jūs sutinkate, kad mes galime laikas nuo laiko nutraukti paslaugos teikimą arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
4.6. Aprašymus ir kainas mes galime pakeisti bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra. Mes pasiliekame teisę nutraukti paslaugą bet kuriuo metu.

 

5. Trečiųjų šalių nuorodos
5.1. Tam tikrame mūsų Paslaugų turinyje, produktuose ir paslaugose gali būti trečiųjų šalių medžiagos.
5.2. Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, apie kuriuos mes neturime jokios nuomonės ar kontrolės. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes turime teisę suteikti jums prieigą prie tokių priemonių be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, atsirandančios dėl jūsų turimų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar su tuo susijusių.
5.3. Jūs pasirenkate naudoti bet kokius papildomus Svetainėje siūlomus įrankius savo rizika ir atsakomybe ir turite įsitikinti, kad esate susipažinęs su sąlygomis ir sąlygomis, kuriomis trečiųjų šalių paslaugų teikėjas (-ai) siūlo tokias priemones ir sutinkate su jomis.
5.4. Mes taip pat pasiliekame teisę ateityje svetainėje pasiūlyti naujų trečiųjų šalių paslaugų ir (arba) funkcijų (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms gali būti taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.
5.5. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už jų turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, taip pat neprisiimame jokių garantijų dėl jokios trečiosios šalies medžiagos ar svetainės ar jokios kitos trečiosios šalies medžiagos, produktų ar paslaugų.
5.6. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su paslaugomis, ištekliais, turiniu ar bet kokiais kitais santykiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš sudarydami bet kokį susitarimą, atidžiai perskaitykite trečiųjų šalių politiką ir praktiką bei įsitikinkite, kad jas visiškai suprantate. Skundai, pretenzijos, neaiškumai ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turi būti adresuojami atitinkamai trečiajai šaliai.

 

6. Įgalioti vartotojai
6.1. Prieigą prie svetainės ir jos slaptažodžiu apsaugotas ir (arba) saugias zonas gali naudoti tik įgalioti vartotojai. Pašaliniai asmenys, bandantys patekti į tokias Svetainės zonas, gali būti patraukti atsakomybėn.
6.2. Jei esate įgaliotas vartotojas, negalite perduoti savo prieigos teisių kitiems, prieš tai neįspėję.

 

7. Slapukų naudojimas
Mes naudojame slapukus tam, kad patobulintume savo paslaugas. Naudojami slapukai nerenka asmenį identifikuojančios informacijos ir nėra naudojami jūsų tapatybei nustatyti. Jei nesutinkate su jų naudojimu, galite atitinkamai sukonfigūruoti savo naršyklę, kad gautumėte pranešimus kiekvieną kartą, kai gaunate slapukus ir jų atsisako. Slapukai gali būti naudojami įrašyti informaciją apie Svetainės puslapius, susijusius su konkrečiais produktais ir paslaugomis, kurias jūs naršėte mūsų svetainėje. Jie privalo pateikti mums bendrą naudojimo statistiką, kuri leis mums patobulinti šią svetainę ir suteikti jums informaciją, kuri jus gali dominti.

 

8. Intelektinė nuosavybė
Šiuo jūs sutinkate, sutinkate ir sutinkate, kad Turinys ir (arba) bet kokie patentai, nuosavybės teisės, logotipai, dizaino teisės, duomenų bazių teisės, bet kurio iš aukščiau išvardytų paraiškos, moralinės teisės, know-how, komercinės paslaptys, domenų vardai, įskaitant bet kokias kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (ir visas su jomis susijusias licencijas), nepriklausomai nuo to, ar jos yra registruotos, ar ne, ir ar jos turi įtakos tam tikrai šaliai ar šalims ar bet kuriai pasaulio daliai mes, mūsų filialai, partneriai, tiekėjai ar licencijų išdavėjai („Nuosavybė“) priklauso tik mums arba jų filialams, partneriams, tiekėjams ar licencijų išdavėjams, ir kad mes ir (arba) tokie filialai pasiliekame visas nuosavybės teises, atitinkamai. Šiuo jūs patvirtinate, kad prisijungdami prie svetainės ir naudodamiesi ja, jūs neįgysite jokių teisių ar nuosavybės teisių, kurios nėra aiškiai suteiktos pagal šią sutartį.

 

9. Atsakomybė
9.1. Jokiu būdu „TehEksperts Ltd“, mūsų direktoriai, vadybininkai, darbuotojai, filialai, agentai, subrangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar pasekminę. nuostoliai ir baudžiamoji žala, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, negautą pelną, prarastą uždarbį, prarastus indėlius, duomenų praradimą, atkūrimo išlaidas ar kitą panašią žalą, kurią sukėlė sutartis ar civilinė teisė netinkamas elgesys (įskaitant aplaidumą), atsakomybė už bet kokią kaltę, atsirandančią dėl jūsų naudojimosi bet kuriomis iš šių paslaugų ar bet kokių produktų, įsigytų naudojantis šia paslauga, ar bet kokio kito pobūdžio pretenzijos, jūs naudojate įskaitant, bet neapsiribojant, šios paslaugos turinio klaidas ar praleidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius kitus nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi paslauga, ar bet kokio turinio, paskelbto, perduoto ar kitaip paviešinto naudojantis paslauga.
9.2. Susiklosčius force majeure aplinkybėms, būtent, nenumatytų aplinkybių, karo, karinių veiksmų, streikų, kitų darbo ginčų, gaisrų, netikėtų transportavimo nutraukimų, telekomunikacijų, komunalinių paslaugų, interneto ar tinklo paslaugų teikimo nutraukimo, trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo neteisėtos prieigos prie Paslaugų ar jų trikdžių ar kitų nuo mūsų nepriklausančių katastrofų ar reiškinių, mes neatsakome už jokius nuostolius, vėlavimą ar žalą, atsirandančią dėl ar padarytą jums.

 

10. Kompensacija
Jūs sutinkate atlyginti žalą ir laikyti ją nekenksminga, taip pat netaikyti atsakomybės „TehEksperts Ltd“ ir mūsų dukterinėms įmonėms, agentams, dukterinėms įmonėms, partneriams, direktoriams ir vadybininkams, agentams, rangovams, licencijų davėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, stažuotojams ir darbuotojams, ieškiniai ir pretenzijos, įskaitant pagrįstus advokato honorarus, kuriuos mums pateikė bet kuri trečioji šalis arba kurie atsirado dėl jūsų šių naudojimosi sąlygų ar jose nurodytų dokumentų pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiųjų šalių teises.

 

11. Atskiriamumas
Tuo atveju, jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta draudžiama įstatymais, negaliojančia ar netaikoma, šios Sąlygos vis tiek bus įgyvendinamos tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, o nevykdoma jų dalis gali būti atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, ir toks pripažinimas jokiu būdu nedaro įtakos likusių nuostatų galiojimui ar vykdytinumui.

 

12. Taikoma teisė
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokie atskiri susitarimai yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso įstatymus ir kitus teisės aktus, o Anglijos ir Velso teismai turi išimtinę jurisdikciją ginčams, kylantiems dėl veiksmingo šios sutarties ir (arba) sąlygų ir sąlygų vykdymo. .

 

13. Kitos nuostatos
13.1. Tai, kad nepasinaudojome jokia teise ar šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.
13.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba kurios sudaro visišką susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų, susijusių su Paslauga ir reglamentuojančius jūsų naudojimąsi šiomis paslaugomis, pakeičia visus ankstesnius pasiūlymus, sutartis ar rašytiniai ar žodiniai įsipareigojimai tarp jūsų ir mūsų (įskaitant be apribojimų visas ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
13.3. Bet koks neapibrėžtumas dėl šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo nebus naudojamas šios sutarties sudarytojui pakenkti.
13.4. Jūsų asmeninei informacijai, pateiktai šioje svetainėje, taikoma mūsų privatumo politika. Spustelėkite čia, norėdami pamatyti mūsų privatumo politiką.